SP 500 – Isolerade stålpartier för utomhusmiljöer

SP 56500 / SP 57000 / SP 59000

Isolerad konstruktion med bruten köldbrygga. Profiler i familj SP 500 är det givna valet för utomhusmiljöer där höga krav på isoleringsförmåga och/eller inbrottssäkerhet ställs. Systemet består av obehandlade, sendzimirförzinkade eller syrafasta rostfria stålprofiler och en isolerande kärna av fuktavvisande träfiber.

SP 57000 (70 mm djupa) och SP 59000 (90 mm djupa) används för att nå låga U-värden och möjligheten att montera tjockare glas.

Alla Stålprofilsystem erbjuds även i rostfritt stål, syrafast kvalitet EN 1.4404 (ASTM 316L, SS 2348).

Övrig information:
Profilbredder: 20 mm, 30 mm, 50 mm 85 mm
Profil för modullås 85 mm
30 mm dörrkarmsprofil
Klämfri bakkant (integrerad)
Ljudreduktion
U-värde ner till 1,0 W/m2 K
Inbrottsskydd upp till RC4 enligt SS EN 1627
Skottskydd upp till FB6NS enligt SS EN 1522
Explosionsskydd EXR 1–EXR 5 enligt SS EN 12123-2
Regn och vindtäthet klass 3A / 6B (Dörr) 9A (Fast fönster) enligt
SS EN 12208
Vindlast klass 3C enligt SS EN 12210
Lufttäthet klass 3 enligt SS EN 12207

Låga U-värden

U-värdet för partier kan optimeras beroende på vilket profildjup och glas som väljs. I denna profilserie kan man välja mellan 65, 70 och 90mm djup vilket tillsammans med branschens mest högpresterande trippelisolerrutor ger värden på helkonstruktionen så lågt som U=1,0.

Systemet är särskilt avsett för entrépartier, dörrar, fönster, portar och skyltfönster i en stor variation av utföranden och tekniska lösningar. Det erbjuder hög flexibilitet, säkerhet och stabilitet och används till kontors- och affärshus, flerbostadshus, skolor, hotell, sjukhus, idrottsanläggningar, butiker m.fl.

Inbrottsskydd

Systemet är testat och godkänt av RISE, Research Institutes of Sweden enligt Europastandard SS-EN 1627 i motståndsklasserna RC2-4. Profilserien användas för både ute- och inomhusmiljöer där vi huvudsakligen levererar inbrottsklassade partier invändigt och kan erbjuda en kombination av inbrottsskydd och isolering för våra utvändiga partier.

Våtlackering eller syrafast rostfritt?

Våra dörrar och partier våtlackeras för att uppnå högsta färgbeständighet och korrosivitetsklass C3. Ett alternativ till lackerat utförande är ytfinish av rostfri syrafast kvalité.

Prestanda

Utförande: Enkeldörr, pardörr, sidoljus, skjutdörr, fast parti, fasad

Fals för glas/fyllningar: 4–65 mm

Isolering: ned till U=1,0 (SP 59000)

Inbrottsskydd: dörrpartier enl. SS-EN 1627 RC 2-4

Skottskydd: Enligt beskjutningsprov utfört av SP (EN 1522 FB 4-6 NS)

Ljudreduktion: Provat enl. SS-EN ISO 140/3:95

Klämfri bakkant (integrerad)

Anpassat för modullås (85 mm)

För mer detaljerad information, ritningar och principkonstruktioner besök vår samarbetspartner Stålprofils webbsida.

Referenser

På vår referenssida visar vi en rad projekt där vi levererat isolerade stålpartier till entrépartier i affärshus, skolor, sjukhus mm.