Glas & Beslag

Vi vill skapa helhetslösningar med funktion

Vi arbetar tillsammans med glasbranschens ledande leverantörer för att kunna erbjuda ett brett sortiment av glas till våra system.

Allt från härdade och laminerade enkelglasrutor till mer komplexa glaskonstruktioner för att alltid kunna möta kundens krav på brand, inbrotts – och personsäkerhet samt isolering.

När vi konstruerar våra produkter är hänsyn alltid tagen till att leverera en så kvalitativ produkt som möjligt, till optimerad lägsta kostnad för beställaren.

Vi har även tillgång till vår bransch fulla sortiment av beslag i form av lås, elslutbleck, trycken och draghandtag, dörrstängare och automatiker.

Välkomna att ställa förfrågan till oss för en vidare presentation av våra profil, beslag – och glassystem!