Välkommen till

FASADSYSTEM STÅL I BORÅS AB

Engagemang. Driv. Vilja. Och ambitioner

Fasadsystem Stål i Borås AB tillverkar glasade stålpartier, dörrar och fönster anpassade för marknadens krav på brandskydd, inbrottsskydd, isolering och design. Våra produkter tillverkas i Dalsjöfors strax utanför Borås och monteras på byggarbetsplatser i hela Sverige, med särskild inriktning mot vår hemmamarknad Västra Götaland.

Vår tillverkning är kontrollerad av RISE Research Institutes of Sweden AB och vårt största fokus ligger på kontinuerlig utveckling av kunskap, närvaro och lönsamhet gentemot våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vi ska vara engagerade, drivna och ambitiösa i vår vilja att skapa säkra produkter för framtidens samhällen.

Vi på Fasadsystem Stål ska utmana oss själva i att ständigt bli bättre och vi satsar dagligen på att nå bästa slutresultat i samtliga projekt vi deltar i. Vi vill vara ansvarsfulla och en entreprenör att lita på och vi vill vara en arbetsgivare som fokuserar på välmående, trivsel och delaktighet.

Vi vill helt enkelt vara en del i att skapa ett modernt och framgångsrikt samhälle!

Välkommen att kika runt på sidan och ta del av våra produkter!