• SP 700

Brandisolerade stålpartier för höga brand- och inbrottskrav

SP 76500 / SP 79000 / SP 711000
EI30/EI60/EI90/EI120

Våra brandisolerade partier tillverkas i profilsystem SP 76500 med djup 65mm för brandklass EI30 och SP 79000 med djup 90mm för brandklass EI60. De är uppbyggda likt övriga system men med en isolerande kärna av brandbeständig promatek av varierande distanser. EI90/EI120 tillverkas med system SP 711000, djup 110mm. Produktfamiljen heter Stålprofil Concept SP 700.

Prestanda

  • Utförande: Enkeldörr, pardörr, sidoljus, skjutdörr, fast parti
  • Fals för glas/fyllningar: 4-42 mm (SP 79000: 26-64 mm)
  • Isolering: Ned till U=1,1
  • Brandskydd: EI30/EI60/EI90/EI120
  • Rökgastäthet: Sa/Sm
  • Inbrottsskydd: Dörrpartier enl. SS-EN 1627 RC 2-4
  • Skottskydd: Enligt beskjutningsprov utfört av SP (EN 1522 FB 4-6 NS)
  • Ljudreduktion: Provat enl. SS-EN ISO 140/3:95 (Rw 45 dB)
  • Klämfri bakkant
  • Anpassat för modullås

Brand och inbrottsskydd

Här kan höga brand- och inbrottskrav mycket fördelaktigt kombineras då partierna uppfyller högsta prestanda i båda avseenden. En lång rad av tekniska lösningar kan också tas fram för att tillfredsställa varje unikt objekts ändamål. Systemet är testat och godkänt av RISE, Research Institutes of Sweden enligt europastandard SS-EN 1627 i motståndsklass RC2-3. På samtliga brandgodkända partier EI30/EI60/EI90/EI120 skyltar vi med typgodkännandebevis från RISE.

Huvudsakliga användningsområden

Huvudsakliga användningsområden för dessa system är invändiga miljöer i kontorshus, skolor, sjukhus, hotell, lokaler av olika slag, trapphus, passager, parkeringshus m.m.

Profilerna i system SP 76500/79000/711000 är tillverkade av obehandlat, sendzimirförzinkat eller rostfritt stål (SP 976500/979000/9711000). Invändiga partier pulverlackeras i ett nästintill obegränsat val av kulörer i skalorna RAL eller NCS, vilket bidrar till att finna en homogen känsla av design tillsammans med omgivande interiör.

Bilder