• SP 300

Oisolerade stålpartier för inomhusmiljöer

E30/EW30
E60/EW60

Profilsystemen i familj SP 300 erbjuder med sitt djup på endast 50 mm en kostnadseffektiv, lätt och slimmad konstruktion med stora variationsmöjligheter. Systemen äger hög potential genom att bidra till ljusa och arkitektoniska inomhusmiljöer samtidigt som ställda krav på brandsäkerhet uppfylls.

Prestanda

  • Utförande: Enkeldörr, pardörr, sidoljus, skjutdörr, fast parti
  • Fals för glas/fyllningar: 4-28 mm
  • Brandskydd: E30/E60/E90/E120 inkl. EI30/EI60 med särskilda restriktioner
  • Inbrottsskydd: RC2 enl. EN 1627
  • Skottskydd: Enligt beskjutningsprov utfört av SP (EN 1522 FB 4-6 NS)
  • Klämfri bakkant
  • Anpassat för modullås

Brand och inbrottsskydd

Fasadsystem Stål i Borås AB tillverkar SP 35000 dörrar, fönster, fasta partier och skjutdörrar i brandtekniska klasser E30/EW30 och E60/EW60. Systemet är testat och godkänt av RISE, Research Institutes of Sweden enligt Europastandard SS-EN 1627 i motståndsklass RC2. På samtliga brandgodkända partier skyltar vi med typgodkännandebevis från RISE.

Det är också detta system vi använder för produktion av invändigt oklassade partier där inga specifika krav på brand och/eller säkerhet ställs.  Partierna levereras då med personsäkra härdade eller laminerade enkelglas.

Vanliga användningsområden för dessa produkter är kontorshus, skolor, sjukhus, hotell, butikscentran m.m.

Pulverlackering och rostfritt

Profilerna i system SP 35000 är tillverkade av obehandlat, sendzimirförzinkat eller rostfritt stål (SP 95000). Invändiga partier pulverlackeras i ett nästintill obegränsat val av kulörer i skalorna RAL eller NCS, vilket bidrar till att finna en homogen känsla av design tillsammans med omgivande interiör.