SP 300 – Oisolerade stålpartier för inomhusmiljöer

E30/EW30, E60/EW60, RC2

Profilsystemen i familj SP 300 erbjuder med sitt djup på endast 50 mm en lätt och slimmad konstruktion med stora variationsmöjligheter. Systemen äger hög potential genom att bidra till ljusa och arkitektoniska inomhusmiljöer samtidigt som ställda krav på brandsäkerhet och inbrottsklass uppfylls.

Alla Stålprofilsystem erbjuds även i rostfritt stål, syrafast kvalitet EN 1.4404 (ASTM 316L, SS 2348).

Övrig information:
Profilbredder: 20 mm, 30 mm, 50 mm, 85 mm
Profil för modullås (85 mm)
Klämfri bakkant (integrerad)
Ljudreduktion
Brandklass upp till E 120–EW 60
(Med särskilda restriktioner enligt typgodkännandebevis EI 60)
Brandklass skjutdörr upp till E 30–EI 30
Inbrottskyddsklass: RC2 enligt SS EN 1627
Skottsäkerhetsklass: FB6NS enligt SS EN 1522

Brand -och inbrottsskydd

Fasadsystem Stål tillverkar profilsystem SP 300 dörrar, fönster, fasta partier och skjutdörrar i brandtekniska klasser E30/EW30 och E60/EW60. Systemet är testat och godkänt av RISE, Research Institutes of Sweden enligt Europastandard SS-EN 1627 i motståndsklass RC2. På samtliga brandgodkända partier skyltar vi med typgodkännandebevis från RISE.

Det är också detta system vi använder för produktion av invändigt oklassade partier där inga specifika krav på brand och/eller säkerhet ställs. Partierna levereras då med personsäkra härdade eller laminerade enkelglas.

Vanliga användningsområden för dessa produkter är kontorshus, skolor, sjukhus, hotell, gallerior m.fl.

Pulverlackering eller rostfritt?

Profilerna i system SP 300 är tillverkade av obehandlat, sendzimirförzinkat eller rostfritt stål (SP 95000). Invändiga partier pulverlackeras i ett nästintill obegränsat val av kulörer i skalorna RAL eller NCS. Hör av er till oss så får ni veta mera!

Prestanda

Utförande: Enkeldörr, pardörr, sidoljus, skjutdörr, fast parti
Fals för glas/fyllningar: 4–28 mm

Brandskydd: E30/E60/EW30/EW60/E90/E120 inkl. EI30/EI60 med särskilda restriktioner

Inbrottsskydd: RC2 enl. EN 1627

Rökgastäthet: Sa, S200

Skottskydd: Enligt beskjutningsprov utfört av SP (EN 1522 FB 4-6 NS)

Klämfri bakkant (integrerad)

Anpassat för modullås (85 mm)

För mer detaljerad information, ritningar och principkonstruktioner besök vår samarbetspartner Stålprofils webbsida.

Referenser

På vår referenssida visar vi en rad projekt där vi levererat oisolerade stålpartier till kontor, skolor, sjukhus mm.