Service & underhåll

Vår produktgaranti

När vi gör affärer vill vi kunna garantera vår kund en produkt som fungerar under lång tid. Vi erbjuder en produktgaranti på 2 år för arbete, material och varor. Denna garantitid kan förlängas till 5 år genom att ett dokumenterat underhåll utförs på våra produkter, alternativt att serviceavtal tecknas med oss och/-eller våra samarbetspartners. Ett dokumenterat underhåll av våra stålpartier, beslag och glas garanterar att era installerade produkter fungerar väl över tid samt upprätthåller sin prestanda och funktion.