Service & underhåll

Vår produktgaranti

När vi gör affärer vill vi kunna garantera er som kund en produkt som fungerar väl över tid. Vi erbjuder en produktgaranti på 2 år för arbete, material och varor. Denna garantitid kan förlängas till 5 år genom att ett dokumenterat underhåll utförs på våra produkter, alternativt att serviceavtal tecknas med oss och/eller våra samarbetspartners. Ett dokumenterat underhåll av våra stålpartier, beslag och glas garanterar att era installerade produkter fungerar väl över tid samt upprätthåller sin prestanda och funktion.

Nedan kan ni ta del av våra Garantivillkor.