Service & underhåll

Vår produktgaranti

När vi gör affärer vill vi kunna garantera vår kund en produkt som fungerar. Vi erbjuder en garantitid om 5 år för arbete, material och varor mot att slutkunden underhåller våra produkter i enlighet med våra underhållsinstruktioner minst en gång per år. Alternativt finns möjlighet att teckna ett service -och underhållsavtal med oss där vi utför minst 1 årlig service av levererad produkt. Detta gör att vi kan garantera våra slutkunder stålpartier och dörrar som fungerar väl över tid.